Zabezpečovací systém je nástroj k dosažení ochrany, který působí jak v oblasti hmotné, samotnou fyzickou ochranou hodnot, tak  v oblasti duševní, kdy zajišťuje pocit bezpečí a klidu.

 

Pro instalaci některého zabezpečovacího systému je potřeba vzít v úvahu několik základních parametrů:

oplocení či ohraničení objektu

kde se objekt nachází - město, vesnice, samota, rezidenční čtvrť...

velikost objektu

jak je objekt užíván - výroba, kancelář, bydlení trvalé, víkendové, sezónní...

typy a schopnosti uživatelů objektu - mobilita, zvířata, věk, počet osob...

další parametry jako přírodní vlivy a pod.

 

Zabezpečovací systémy se dělí na:

zábranné systémy mechanické - zámky, mříže, trezory...

elektrické zabezpečovací systémy - ústředny, hlásiče, čidla, snímače...

 

Dále se dělí zabezpečovací systémy podle stupně zabezpečení na 1-4 a dále pode způsobu připojení čidel na smyčkové, sběrnicové a smíšené. Podle typu přenosového média na drátové rozvody a bezdrátové rozvody. Samotná čidla zabezpečovacího systému se dělí na prvky plášťové ochrany, prvky prostorové ochrany, prvky venkovní ochrany (perimetrické), čidla speciální, prvky tísňové ochrany, prvky předmětové ochrany a další dle konkrétních specifik.

 

Celá problematika zabezpečovacích systémů ja však mnohem složitější, než zde nastíněný přehled.

Samozřejmostí je tedy poskytnutí odborné konzultace dle potřeb klienta s následným sestavením systému přesně na míru dané situaci.