Bezdrátový systém: komunikace mezi jednotlivými prvky (ústřednou, detektory, klávesnicí apod.) probíhá radiovým signálem, napájení periferií zajišťují baterie.

Detektor PIR: pasivní infračervený detektor, monitoruje změny teploty, využití prostorového zabezpečení objektů.

Detektor magnetický: monitoruje oddálení magnetu od spínače, používáí se pro plášťovou ochranu objektů a pro zabezpečení předmětů.

Detektor rozbití skla: monitoruje mechanické změny střežené skleněné plochy, reaguje na akustický efekt při tříštění skla.

Detektory destrukčních projevů: reagují na vibrace při pokusu o narušení objektu pro obvodové a plašťové zabezpečení objektů a pro zabezpečení předmětů, patří k nim mechanické otřesové detektory, čidla rozbití skla.

Detektory kontaktní: detektory reagují na přerušení proudového obvodu pro obvodové a plašťové zabezpečení objektů a pro zabezpečení předmětů, patří k nim magnetické, mikrospínače, nášlapné kontakty, dveřní a přechodové kontakty.

Detektory pohybu: reagují na pohyb pachatele, patří mezi ně PIR detektory,  mikrovlnové detektory pohybu a detektory kombinované, pro prostorové zabezpečení objektů.

Drátový systém: pro komunikaci mezi jednotlivými prvky, ústřednou, detektory, klávesnicí apod. jsou nataženy kabely, které zajišťují také napájení periferií.

EZS: (Elektronický Zabezpečovací Systém) pomocí čidel nepřetržitě sleduje objekt a v případě narušení předá zprávu např. na mobil nebo na PCO.

Hybridní systém: část systému je drátová a část bezdrátová, prvky komunikující bezdrátově jsou napájeny bateriemi.

Obvodová ochrana:signalizuje narušení obvodu střeženého objektu, např. ploty, zdi nebo jiné určené hranice.

Ochrana předmětů: signalizuje manipulaci se střeženým předmětem.

PCO: (Pult Centrální Ochrany) pracoviště bezpečnostní agentury, kde jsou odesílány poplachové zprávy z jednotlivých objektů z EZS a předávány zásahovým jednotkám.

Plášťová ochrana: signalizuje narušení pláště střeženého objektu, např. otevření oken, dveří, rozbití skleněných výplní.

Prostorová ochrana: signalizuje narušení prostoru uvnitř střeženého objektu, pohyb pachatele v objektu.

Klávesnice: přes klávesnici uživatel ovládá a nastavuje celý systém.

Komunikátor: je vložen v ústředně, odesílá informace o stavu systému majiteli nebo PCO pomocí telefonní linky, internetu nebo GSM.

Krytí IP: odolnost proti vodě a pevným částem, prvky se zvýšeným krytím minimálně IP44 jsou určeny  pro venkovní prostory.

Ústředna: zpracovává a vyhodnocuje informace z jednotlivých detektorů, při vyhodnocení narušení objektu aktivuje sirény a zasílá informace na místo určené.